Hemmet Lokalnyt

Annonce i Hemmet Lokalnyt

Hermed oversigt over priser for trykning af annoncer i Lokalnyt.
Lokalnyt udkommer 10 gange om året og trykkes i 260 eksemplarer.

Priser:
Helside – trykning i et år: 1500,-
½ side – trykning i et år: 800,-
Bagsideannonce – trykning i et år: 250,-
Annonce fra ekstern (udenfor sognet) annoncør max 1 side – trykning én
gang: 250,-

Ovenstående vil blive faktureret fremadrettet til annoncører
Kontakt Sogneforeningen lokalnyt@live.dk, hvis du ønsker at
annoncere

Se vores kommende
arrangementer


Læs mere

Bliv klogere på vores
skoler og kultur


Læs mere

Nyhed