Børnehuset

Hvem er vi?

Hemmet Børnehus er en 0 – 6 års selvejende institution, som ligger i Hemmet.

Børnehuset er i øjeblikket normeret til 12 vuggestuebørn og 38 børnehavebørn.

Børnehuset har siden 1998 haft en madordning, som er forældrebetalt.

Vi har egen bus og en skovhytte på 32 kvadratmeter, som er en base, når vi er på tur.
Skovhytten ligger på Øster Vejrupvej 12 i Sdr. Vium.

Børnehusets værdier
Vi er ordentlige:
Vi er anerkendende i vores dialog med børnene, forældre og kolleger. Vi møder alle med ligeværdighed og respekt. Vi skaber tryghed og drager omsorg for hinanden.

Vi er nysgerrige:
Vi følger udviklingen omkring: det enkelte barn, gruppen, lokalområdet, samfundstendenser. Vi giver rum for leg og læring: i dagligdagen, gennem temadage/uger, ture ud af huset m.m.

Vi handler:
Vi bruger vores faglighed og erfaring i planlægning, udførelse og evaluering af det pædagogiske arbejde. Vi samarbejder med forældre, kolleger og eksterne samarbejdspartnere om de tegn vi ser og vi handler derpå.

Hvis du har interesse i at se vores børnehus, er du velkommen til at kontakte os og aftale et besøg.

Se vores kommende
arrangementer


Læs mere

Bliv klogere på vores
skoler og kultur


Læs mere

Nyhed