Uhæmmet i Hemmet er et pilotprojekt, som skal understøtte Hemmet Sogns ønske om at arbejde bredt med biodiversitet. Formålet er dels at få viden om et sogns tilgang til arbejdet med biodiversitet og dels at blive Vestjyllands vildeste landsby. Ønsket er endvidere, at den opnåede læring og viden om projektet skal kunne inspirere andre sogne og borgerne i og uden for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der er ikke så mange, der spiller fodbold længere, så der er derfor ikke brug for den velklippede græsplæne mere. Da kommunen samtidig dyster i Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks VILDESTE kommune, er det derfor et oplagt samarbejde.

Målet er at omdanne den 1,5 ha store, flade græsplæne til et summende, blomstrende, velsmagende og rekreativt område, hvor glæden ved naturen opleves af borgere i alle aldre. Tanken er, at området bliver et lokalt naturområde, som giver anledning til dialog og begejstring. Der etableres en 800 meter lang sti, områder med vand, sten- og jorddiger samt gemmesteder foruden plantning af en masse blomster, frugt- og løvtræer.

Styregruppen besluttede at lave et kick-off møde om projektet for at inddrage en bred gruppe af borgere og få dem til at tage ejerskab på projektet. Styregruppen indbød derfor alle interesserede borgere i Hemmet sogn til opstart på projektet.

Derudover er de lokale haveejere blevet tilbudt et havetjek med henblik på at øge biodiversiteten i deres haver. I alt 10 haver er blevet gennemgået for relevante biodiversitetstiltag. I én af haverne blev der fundet en population af den invasive art Gul Kæmpekalla. Kommunen blev noget overrasket, da den ikke er fundet før i Vestjylland. Der er nu påbegyndt en ihærdig bekæmpelse af populationen for at undgå spredning.

Det er et godt eksempel på, hvorledes pilotprojektet bidrager med mange forskellige elementer til fordel for biodiversiteten. Projektets hovedfokus går ud på at omdanne og forvilde et stadion, men undervejs har det også involveret borgerne i at give naturen mere plads i deres haver og ved den lokale kirke foruden bekæmpelse af en invasiv art. Der er udarbejdet en drejebog, som kan tages i brug af andre interesserede borgere, sogne med mere. I virkeligheden kan dette projekt skaleres både op og ned, så det passer ind i enhver kontekst; for eksempel på et fællesareal i en boligforening, virksomheders udearealer eller i en lille kolonihave – og dermed både på private og offentlige arealer.